χαλκόροφος

χαλκόροφος
-ον, Α
αυτός που έχει χάλκινη οροφή.
[ΕΤΥΜΟΛ. < χαλκ(ο)-* + -όροφος (< ὄροφος / ὀροφή), πρβλ. οὐραν-όροφος, χρυσ-όροφος].

Dictionary of Greek. 2013.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • χαλκορόφου — χαλκόροφος with roof of bronze masc/fem/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαλκ(ο)- — ΝΜΑ α συνθετικό λέξεων όλων τών περιόδων τής Ελληνικής, το οποίο ανάγεται στη λ. χαλκός και δηλώνει ότι η λ. έχει σχέση, αναφέρεται στον χαλκό (πρβλ. χαλκο ειδής, χαλκο πώλης), ενώ σπανιότερα χρησιμοποιείται και μεταφορικά με την έννοια τού… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”